Skip to main content

Biežāk uzdotie jautājumi / Rokasgrāmata

Atvērtie dati

Atvērtie dati
Kur Rīgā jāizveido elektrisko skrejriteņu novietnes?

Rūpējoties par satiksmes dalībnieku drošību un kārtību pilsētas ielās, Rīgā pakāpeniski tiek ieviestas elektrisko skrejriteņu un elektrisko velosipēdu novietošanas zonas, lai iedzīvotāji un šo pārvietošanās līdzekļu iznomātāji varētu tos novietot droši, ērti un netraucējot citiem satiksmes dalībniekiem.

Pirmās zonas izveidotas, konsultējoties ar rīku iznomātājiem, populārākajos braucienu sākuma un gala punktos, kā arī vietās, kur koplietošanas mobilitātes rīki visbiežāk rada neērtības gājējiem un citiem satiksmes dalībniekiem.

Rīdzinieki aicināti kartē atzīmēt savus ieteikumus, kur šīs zonas būtu nepieciešams izvietot, pievienojot adresi un foto ar konkrēto vietu. Jāatceras, ka elektrisko skrejriteņu un velosipēdu novietošanas zonas veido uz ietvēm starp pilsētvides labiekārtošanas elementiem, kur tās netraucē ne gājējiem, ne velobraucējiem.

Cik daudz Tu zini par izsmēķu ietekmi uz vidi?

Pārbaudi savas zināšanas par cigarešu izsmēķu un atkritumu šķirošanas problēmu, aizpildot zināšanu pārbaudes testu ar 12 jautājumiem!

  • Dalībnieki, kuri līdz 16. septembrim pareizi atbildēs uz visiem 12 testa jautājumiem, piedalīsies 3 balvu grozu izlozē no Rīgas pašvaldības, SIA “Zaļā josta” un SIA “Getliņi EKO”.

Pirms testa pildīšanas aicinām noskatīties “Zaļās jostas” izglītojošo īsfilmu “Izsmēķa ceļš”, kas apskatāma organizācijas Youtube kontā.

Ik gadu 31. augustā Baltijas jūras piekrastes valstīs tiek atzīmēta Baltijas jūras diena. 2023. gada Eiropas Zaļā galvaspilsēta Tallina kopā ar Helsinkiem un Pasaules talku “Let’s Do It World”, aicina pievērst uzmanību Baltijas jūras vides problēmām. Latvijas pašvaldības kopā ar Lielās talkas organizatoriem šogad vienojušās sevišķu uzmanību pievērst izsmēķu radītajai ietekmei uz vidi.

Kur staidzināt suni?

Pirmajā posmā notiek anketēšana, kurā iedzīvotāji aicināti dalīties ar suņu staidzināšanas ieradumiem un pieredzi par piedzīvotajiem negadījumiem, kas saistīti ar suņiem, kā arī novērtēt savu zināšanu līmeni par suņu staidzināšanas noteikumiem un sniegt ieteikumus pašvaldībai, kā uzlabot suņu staidzināšanu.

Otrais posms – kartēšana, kurā iedzīvotāji aicināti norādīt vietas pilsētā, kur būtu ieteicams ierīkot suņu pastaigu laukumu. Jāņem vērā, ka pašvaldība var apsvērt suņu laukumu ierīkošanu tikai tai piederošās teritorijās.

Trešais posms – vebinārs, kurā kopā ar pašvaldības pārstāvjiem tiek pārrunāta iedzīvotāju sniegtā informācija un iezīmēti nākotnes plāni par jaunu suņu pastaigu laukumu ierīkošanu.

Kādam jābūt Anniņmuižas mežaparkam?

Perspektīvā Anniņmuižas mežaparka teritorija ietver sevī tagadējo Anniņmuižas mežu un Vecanniņmuižas parku. Lai pašvaldība varētu izdot saistošos noteikumus par teritorijas uzturēšanu, tai nepieciešams piešķirt mežaparka statusu, kas izdarāms, izstrādājot parka plānu un apsaimniekošanas noteikumus.

14. jūnijā notika sabiedriskā apspriede, kurā tika uzklausīti iedzīvotāju viedokļi par perspektīvo mežaparka plānojumu. Apspriedi apmeklēja tikai 14 cilvēki, tādēļ, lai noskaidrotu plašāku sabiedrības viedokli, tiek organizēta aptauja.

Atkritumu apsaimniekošana Rīgā

Vēlamies noskaidrot Rīgas iedzīvotāju viedokli, lai zinātu, kādas ir aktuālās problēmas un kādi risinājumi un/vai uzlabojumi būtu nepieciešami jomas attīstībai.

Projekta mērķis bija noskaidrot Rīgas iedzīvotāju viedokli, lai zinātu, kādas ir aktuālās problēmas un kādi risinājumi un/vai uzlabojumi būtu nepieciešami jomas attīstībai.

Projekts norisinājās divos posmos:

  • Aptauja
  • Apkopojums
Kādu Tu vēlies redzēt kopienas centru Rīgā?

Kopienas centrs ir iekļaujoša, daudzveidīgi izmantojama un atvērta vieta ikvienam apkaimes un kopienas iedzīvotājam. Kopienas centrs ir vieta, kur satikties visdažādākajiem iedzīvotājiem, lai kopīgi pavadītu brīvo laiku, pārrunātu sev aktuālus jautājumus, saņemtu un sniegtu atbalstu, kā arī, sadarbojoties ar citiem – radītu, darītu un mācītos.

Kopienas centram ir noteiktas funkcijas, darbības principi un atbildības sadalījums starp tā dažādajiem lietotājiem. Tas nodrošina iedzīvotājiem brīvā laika pavadīšanas iespējas, vairo iedzīvotāju līdzdalību, sociālo aktivitāti un piederības sajūtu kopienai, uzlabo kopienas centra apmeklētāju pašorganizēšanās prasmes, veicina atbildības sajūtu par savu rīcību un apkārtējo vidi, attīsta neformālā sociālā atbalsta tīklojumu, kā arī popularizē brīvprātīgo darbu.

Rīgas pašvaldība šobrīd izstrādā kopienu centru koncepciju un šī aptauja tiek veikta ar mērķi izzināt iedzīvotāju viedokļus par iespējamiem kopienu centriem Rīgā, un gatavību tos apmeklēt.

Projekts norisinājās trijos posmos:

  • Aptauja
  • Aptaujas apkopojums
  • Aptaujas rezultātu apkopojums
Skip to content

Tīmekļa vietnē tiek apstrādātas tikai nepieciešamās sīkdatnes, kas ir būtiskas, un ļauj piekļūt dažādām tīmekļa vietnes daļām. Nepieciešamās sīkdatnes tiek saglabātas Tavā datorā, viedtālrunī, planšetdatorā vai citā ierīcē vietnes apmeklējuma un pārlūkošanas laikā vai noteiktā laika periodā. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes darbībai, tāpēc tās nevar izslēgt, un tādēļ lietotāja piekrišana šai sīkdatņu kategorijai netiek prasīta.