Skip to main content

Atvērtie dati

Atvērtie dati
Rīgas kvaziģeoīda modelis RIGA’20

Kvaziģeoīda modelis RIGA’20, ko izstrādājuši Rīgas valstspilsētas pašvaldības speciālisi, pārklāj Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvo teritoriju, daļēji Jūrmalas un Pierīgas pašvaldību administratīvas teritorijas. Modeļa izveidošanā un pārbaudē izmantoti galvenokārt savietotie nivelēšanas un globālās pozicionēšanas punkti, kas atrodas Rīgā, Jūrmalā un Garkalnes, Ķekavas, Stopiņu un Salaspils novados.

Ņem vērā!

Rīgas kvaziģeoīda modelis RIGA’20 (DAT)
Rīgas kvaziģeoīda modelis RIGA’20 (GRI)

Metadati

NosaukumsRīgas kvaziģeoīda modelis RIGA’20
AprakstsKvaziģeoīda modelis RIGA’20 pārklāj Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvo teritoriju, daļēji Jūrmalas un Pierīgas pašvaldību administratīvas teritorijas. Modeļa izveidošanā un pārbaudē izmantoti, galvenokārt savietotie nivelēšanas un globālās pozicionēšanas punkti, kas atrodas Rīgā, Jūrmalā un Garkalnes, Ķekavas, Stopiņu un Salaspils novados. Kvaizģeoīda modeli izmanto, veicot globālās pozicionēšanas novērojumus ģeodēziskajos un topogrāfiskajos darbos, kā arī zinātniskos darbos, kur nepieciešama augstumu pārejas virsma no ģeodēziskiem (elipsoidāliem) augstumiem uz normāliem augstumiem. Kvaziģeoīda modeļa izmantošana Rīgas administratīvā teritorijā ieteicama vietās, kur vietējais vai valsts ģeodēziskais tīkls nepārklāj uzmērāmo teritoriju.
TipsDatu kopa
Atsauceshttps://www.rdpad.lv/geotelpiska-informacija/
https://www.lgia.gov.lv/lv/rigas-kvazigeoida-modelis-0
https://georiga.lv/
IdentifikatorsLVA.RD.GEO.QGEOID.RIGA20
ValodaLatviešu
TematsAugstums, Ģeogrāfiskā atrašanās vieta, Reljefs
AtslēgvārdiKvaziģeoīds
GRAVSOFT
EGM2008
GNSS
Izmantotā vārdnīcaGEMET – INSPIRE themes
Ģeogrāfiskais izgriezumsW: 23.5025 E: 24.7550 N: 57.2525 S: 56.7500
Laika tvērums2021-04-15 – līdz šim brīdim
Publicēšanas datums2021-04-15
Datu izcelsmeIzmantojot GRAVSOFT programmatūru, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Ģeomātikas pārvaldes speciālistu aprēķināts lokālais kvaziģeoīda modelis RĪGA’20 – pret Valsts ģeodēzisko tīklu iegūta standartnovirze ar 1σ (68%) ticamību – 6 mm. Kvaziģeoīda modelis RIGA’20 ir ar definēto soli 27” sekundes jeb 0.0075 decimālgrādi robežās no 56° 45′ 00” līdz 57° 15′ 09” Z.p. un no 23° 30′ 09” līdz 24° 45′ 18” A.g. Augstuma anomālijas pārklāj Rīgas administratīvo teritoriju intervālā no 20.3 m līdz 21.1 m. Kvaziģeoīda modelis RIGA’20 kalpo kā augstumu pārejas virsma no ģeodēziskiem augstumiem uz normālo augstumu – Latvijas normālo augstumu sistēmu epohā 2000,5 (turpmāk – LAS-2000,5).
Specifikācija1. 2011. gada 15. novembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 879 “Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi”
Atbilstība1. Atbilst
Piekļuves un lietošanas nosacījumi1. Dati pieejami visiem interesentiem
2. Maksa par datiem netiek piemērota
Datu izmantošanai nav nepieciešams saņemt datu izmantošanas atļauju atbilstoši 30.08.2011. MK noteikumiem Nr. 673 “Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligātais saturs un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtība”
Publiskās piekļuves ierobežojumiIerobežojumu nav
ĪpašnieksRīgas valstspilsētas pašvaldība, pad@riga.lv
AutorsPilsētas attīstības departamenta Ģeomātikas pārvalde, geo@riga.lv
KontaktpunktsPilsētas attīstības departamenta Ģeomātikas pārvalde, geo@riga.lv

Skip to content

Tīmekļa vietnē tiek apstrādātas tikai nepieciešamās sīkdatnes, kas ir būtiskas, un ļauj piekļūt dažādām tīmekļa vietnes daļām. Nepieciešamās sīkdatnes tiek saglabātas Tavā datorā, viedtālrunī, planšetdatorā vai citā ierīcē vietnes apmeklējuma un pārlūkošanas laikā vai noteiktā laika periodā. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes darbībai, tāpēc tās nevar izslēgt, un tādēļ lietotāja piekrišana šai sīkdatņu kategorijai netiek prasīta.