Skip to main content

Atvērtie dati

Atvērtie dati
Būves Rīgas administratīvajā teritorijā

Datu kopa satur informāciju par būvēm Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā. Aktuālie dati tiek iegūti no jauno būvju izpildmērījumu plāniem un ortofotokartēm. Dati tiek uzturēti Latvijas 1992. gada koordinātu sistēmā (LKS-92 TM) ar mēroga 1:2000 precizitāti.

Ņem vērā!
  • Datu atkalizmantošanā ir jāņem vērā licences nosacījumi.
  • Atjaunošanās biežums: katru dienu.

Esošās būves (SHP)
Esošās būves (GPKG)
Esošās būves (DXF)
Esošās būves (KML)

Dzēstās būves (SHP)
Dzēstās būves (GPKG)
Dzēstās būves (DXF)
Dzēstās būves (KML)

Metadati

NosaukumsRīgas būvju datubāze
AprakstsRīgas būvju datubāzē tiek apkopota un uzturēta aktuāla informācija par būvēm. Tā nodrošina aktuālas informācijas par būvēm pieejamību tiem, kam tā nepieciešama. Datubāzē tiek apkopota gan tekstuālā, gan grafiskā informācija par Rīgas būvēm. Aktuālā informācija tiek iegūta no jauno būvju izpildmērījumu plāniem un ortofotokartēm. Papildus datu iegūšanai tiek izmantota Rīgas valstspilsētas pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (ADTI) datubāze un ortofotokartes.
TipsDatu kopa
Atsauceshttps://georiga.lv/
IdentifikatorsLVA.RD.GEO.BUVESDB
ValodaLatviešu
TematsBūves, Ģeogrāfiskā atrašanās vieta
AtslēgvārdiBūves
Ēkas
Būvju datubāze
Izmantotā vārdnīcaGEMET – INSPIRE themes
Ģeogrāfiskais izgriezumsW: 23.9212 E: 24.3416 N: 57.0972 S: 56.8503
Laika tvērums1999-05-12 – līdz šim brīdim
Publicēšanas datums2020-04-29
Datu izcelsmeDatubāzes sagatavošanā izmantots Rīgas digitālais plāns mērogā 1:2000, ko Dānijas uzņēmums “Blominfo” A/S izgatavoja no saviem 1999. gada pavasarī veiktajiem aerofotografēšanas materiāliem un 2000. gada martā nodeva Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centram. Datubāze tiek papildināta ar jauno būvju izpildmērījumu plāniem, kurus pēc būvju (ēku vai inženierbūvju) izbūves pabeigšanas ģeodēziskajos darbos sertificētas personas uzmēra un izgatavo mērogā 1:500. Būvju ģeodēziskie izpildmērījumu plāni tiek iesniegti Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldē, kas izvērtē un pārbauda to atbilstību akceptētajiem būvprojektiem un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām saskaņotajai būvniecības dokumentācijai un situācijai apvidū. Visi būvju izpildmērījumu plāni tiek apkopoti vienā datnē un saglabāti mēneša ietvaros. Datu iegūšanai papildus tiek izmantota ADTI datubāzē uzkrātā informācija (digitāli iesniegtie topogrāfiskie plāni un izpildmērījumu plāni mērogā 1:500), kā arī informācija no pieejamajām ortofotokartēm.
Mērogs1:2000
Specifikācija1. 2012. gada 24. aprīļa MK noteikumi Nr. 281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”
2. 2019. gada 18. decembra Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 98 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi”
Atbilstība1. Atbilst
2. Neatbilst
Piekļuves un lietošanas nosacījumi1. Dati pieejami visiem interesentiem
2. Maksa par datiem netiek piemērota
3. Datu izmantošanai nav nepieciešams saņemt datu izmantošanas atļauju atbilstoši 30.08.2011. MK noteikumiem Nr. 673 “Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligātais saturs un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtība”
Publiskās piekļuves ierobežojumiIerobežojumu nav
ĪpašnieksRīgas valstspilsētas pašvaldība, pad@riga.lv
AutorsPilsētas attīstības departamenta Ģeomātikas pārvalde, geo@riga.lv
KontaktpunktsPilsētas attīstības departamenta Ģeomātikas pārvalde, geo@riga.lv
Metadati

NosaukumsRīgas dzēsto būvju datubāze
AprakstsRīgas dzēsto būvju datubāzē tiek apkopota un uzturēta aktuāla informācija par dabā neesošām būvēm. Tā nodrošina aktuālas informācijas par dabā neesošām būvēm pieejamību tiem, kam tā nepieciešama. Datubāzē tiek apkopota gan tekstuālā, gan grafiskā informācija par neesošām būvēm. Papildus datu iegūšanai tiek izmantota Rīgas valstspilsētas pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (ADTI) datubāze un ortofotokartes.
TipsDatu kopa
Atsauceshttps://georiga.lv/
IdentifikatorsLVA.RD.GEO.DZESTASBUVESDB
ValodaLatviešu
TematsBūves, Ģeogrāfiskā atrašanās vieta
AtslēgvārdiBūves
Ēkas
Dzēstas būves
Izmantotā vārdnīcaGEMET – INSPIRE themes
Ģeogrāfiskais izgriezumsW: 23.9212 E: 24.3416 N: 57.0972 S: 56.8503
Laika tvērums2011-01-01 – līdz šim brīdim
Publicēšanas datums2020-04-29
Datu izcelsmeDatubāze satur informāciju no Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldē sagatavotajām un Rīgas domes lietvedības informatīvajā sistēmā reģistrētajām izziņām par būvju un ēku neesību. Balstoties uz šīm izziņām un izmantojot uzkrātos Valsts zemes dienesta vēsturiskos kadastra datus, tiek sagatavota un apkopota grafiskā informācija par būvēm vienā datnē tekošā mēneša ietvaros. Datu iegūšanai papildus tiek izmantota ADTI datubāzē uzkrātā informācija (digitāli iesniegtie topogrāfiskie plāni un izpildmērījumu plāni mērogā 1:500), kā arī informācija no pieejamajām ortofotokartēm.
Mērogs1:2000
Specifikācija1. 2012. gada 24. aprīļa MK noteikumi Nr. 281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”
2. 2019. gada 18. decembra Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 98 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi”
Atbilstība1. Atbilst
2. Neatbilst
Piekļuves un lietošanas nosacījumi1. Dati pieejami visiem interesentiem
2. Maksa par datiem netiek piemērota
3. Datu izmantošanai nav nepieciešams saņemt datu izmantošanas atļauju atbilstoši 30.08.2011. MK noteikumiem Nr. 673 “Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligātais saturs un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtība”
Publiskās piekļuves ierobežojumiIerobežojumu nav
ĪpašnieksRīgas valstspilsētas pašvaldība, pad@riga.lv
AutorsPilsētas attīstības departamenta Ģeomātikas pārvalde, geo@riga.lv
KontaktpunktsPilsētas attīstības departamenta Ģeomātikas pārvalde, geo@riga.lv
Skip to content

Tīmekļa vietnē tiek apstrādātas tikai nepieciešamās sīkdatnes, kas ir būtiskas, un ļauj piekļūt dažādām tīmekļa vietnes daļām. Nepieciešamās sīkdatnes tiek saglabātas Tavā datorā, viedtālrunī, planšetdatorā vai citā ierīcē vietnes apmeklējuma un pārlūkošanas laikā vai noteiktā laika periodā. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes darbībai, tāpēc tās nevar izslēgt, un tādēļ lietotāja piekrišana šai sīkdatņu kategorijai netiek prasīta.