Skip to main content

Atvērtie dati

Atvērtie dati
LIDAR punktu mākonis

Datu kopā pieejams Rīgas vēsturiskā centra, tā aizsargzonas un 13 apbūves aizsardzības teritoriju klasificēts LIDAR punktu mākonis. LIDAR dati iegūti 2022. gada augustā/septembrī, veicot aerolāzerskenēšanu un lāzerskenēšanu no zemes. Atklātā, neaizsegtā laukumā punktu kombinētais blīvums ir 200-300 p/m². Veikta gan manuāla, gan automātiska aerolāzerskenēšanas un lāzerskenēšanas datu klasificēšana. Punktu kopa piesaistīta koordinātu sistēmai LKS-92 TM un Latvijas normālo augstumu sistēmai LAS – 2000,5.

LIDAR dati lejupielādei pieejami *.las datu formātā pa TKS-93 M 1:500 karšu lapām.

Ņem vērā!
  • Lai lejupielādētu datus, kartē jānospiež uz vēlamās karšu lapas, pēc kā atvērsies uznirstošais logs ar informāciju par karšu lapas nomenklatūras Nr. un datu lejupielādes saiti.
  • Datu atkalizmantošanā ir jāņem vērā licences nosacījumi.
  • Atjaunošanās biežums: neregulāri.
Skip to content

Tīmekļa vietnē tiek apstrādātas tikai nepieciešamās sīkdatnes, kas ir būtiskas, un ļauj piekļūt dažādām tīmekļa vietnes daļām. Nepieciešamās sīkdatnes tiek saglabātas Tavā datorā, viedtālrunī, planšetdatorā vai citā ierīcē vietnes apmeklējuma un pārlūkošanas laikā vai noteiktā laika periodā. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes darbībai, tāpēc tās nevar izslēgt, un tādēļ lietotāja piekrišana šai sīkdatņu kategorijai netiek prasīta.