Skip to main content

Atvērtie dati

Atvērtie dati
Rīgas ielas un adreses

Datu kopa satur informāciju par Rīgas valstspilsētas pašvaldības adresēm ar novietojumu uz ēkas vai zemes vienības, kā arī informāciju par pilsētas ielu viduslīniju un nosaukumiem. Dati tiek uzturēti Latvijas 1992. gada koordinātu sistēmā (LKS-92 TM) ar mēroga 1:500 precizitāti.

Zemes vienībai vai ēkai adresi piešķir, maina, precizē vai likvidē ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta lēmumu, pamatojoties uz nekustamā īpašuma īpašnieka vai viņa pilnvarotās personas iesniegumu.
Nosaukumus ielām un laukumiem pilsētā piešķir vai pārdēvē pašvaldības dome. Rīgas vietvārdu un pilsētas objektu nosaukumu komisija izskata priekšlikumus un Rīgas dome lemj par ielas vai laukuma nosaukuma piešķiršanu.

Ņem vērā!
  • Datu atkalizmantošanā ir jāņem vērā licences nosacījumi.
  • Atjaunošanās biežums: katru dienu.

Ielas (SHP)
Ielas (GPKG)
Ielas (DXF)
Ielas (KML)

Adreses (SHP)
Adreses (GPKG)
Adreses (DXF)
Adreses (KML)

Metadati

Nosaukums1. Rīgas adreses 2. Rīgas ielas
Apraksts1. Rīgas valstspilsētas pašvaldības adrešu numuri ar novietojumu uz ēkas vai zemes vienības. Dati aplūkojami Rīgas ģeogrāfiskās informācijas sistēmā GEO RĪGA, kur informācija tiek nepārtraukti aktualizēta atbilstoši jaunākajiem pašvaldības lēmumiem. 2. Rīgas pilsētas ielu viduslīniju un nosaukumu plāns. Dati aplūkojami Rīgas ģeogrāfiskās informācijas sistēmā GEO RĪGA, kur informācija tiek nepārtraukti aktualizēta atbilstoši jaunākajiem pašvaldības lēmumiem.
TipsDatu kopa
Atsauceshttps://www.rdpad.lv/adresacija/
https://georiga.lv/
Identifikators1. LVA.RD.GEO.ADRESES 2. LVA.RD.GEO.IELAS
ValodaLatviešu
TematsĢeogrāfiskā atrašanās vieta
AtslēgvārdiAdreses
Ielas
Rīgas adreses
Rīgas ielas
Izmantotā vārdnīcaGEMET – INSPIRE themes
Ģeogrāfiskais izgriezumsW: 23.9212 E: 24.3416 N: 57.0972 S: 56.8503
Laika tvērums1. 2004-10-19 – līdz šim brīdim – 2. 2004-04-05 – līdz šim brīdim
Publicēšanas datums1. 2004-10-19 2. 2004-04-05
Datu izcelsme1. Zemes vienībai vai ēkai adresi piešķir, maina, precizē vai likvidē ar Pilsētas attīstības departamenta lēmumu, pamatojoties uz nekustamā īpašuma īpašnieka (viņa pilnvarotās personas) iesniegumu. 2. Nosaukumus ielām un laukumiem pilsētās piešķir un pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome. Rīgas vietvārdu un pilsētvides objektu nosaukumu komisija izskata priekšlikumus un Rīgas dome lemj par ielas nosaukuma piešķiršanu.
Mērogs1:500
Specifikācija1. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums
2. 2021. gada 29. jūnija MK noteikumi Nr. 455 “Adresācijas noteikumi”
3. Rīgas domes 03.02.1998. lēmums Nr. 5536 “Par Rīgas ielu alfabētiskā saraksta apstiprināšanu”
Atbilstība1. Atbilst
2. Atbilst
3. Atbilst
Piekļuves un lietošanas nosacījumi1. Dati pieejami visiem interesentiem
2. Maksa par datiem netiek piemērota
3. Datu izmantošanai nav nepieciešams saņemt datu izmantošanas atļauju atbilstoši 30.08.2011. MK noteikumiem Nr. 673 “Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligātais saturs un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtība”
Publiskās piekļuves ierobežojumiIerobežojumu nav
ĪpašnieksRīgas valstspilsētas pašvaldība, pad@riga.lv
AutorsPilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Zemes pārvaldības nodaļa, geo@riga.lv
KontaktpunktsPilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Zemes pārvaldības nodaļa, geo@riga.lv

Skip to content

Tīmekļa vietnē tiek apstrādātas tikai nepieciešamās sīkdatnes, kas ir būtiskas, un ļauj piekļūt dažādām tīmekļa vietnes daļām. Nepieciešamās sīkdatnes tiek saglabātas Tavā datorā, viedtālrunī, planšetdatorā vai citā ierīcē vietnes apmeklējuma un pārlūkošanas laikā vai noteiktā laika periodā. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes darbībai, tāpēc tās nevar izslēgt, un tādēļ lietotāja piekrišana šai sīkdatņu kategorijai netiek prasīta.