Skip to main content

Open data

Open data
Riga streets and addresses

The data set contains information about Riga Local Government addresses with the location on the building or land unit, as well as information about the center line and names of city streets. The data is maintained in the Latvian 1992 coordinate system (LKS-92 TM) with a scale of 1:500 accuracy.

The address of a land unit or building is assigned, changed, clarified or eliminated by the decision of the Riga Local Government City Development Department, based on the application of the real estate owner or his authorized person.
Names of streets and squares in the city are assigned or renamed by Rīga Local Government. Rīgas vietvārdu un pilsētas objektu nosaukumu komisija izskata priekšlikumus un Rīgas dome lemj par ielas vai laukuma nosaukuma piešķiršanu.

Please note!

Streets (SHP)
Streets (GPKG)
Streets (DXF)

Addresses (SHP)
Addresses (GPKG)
Addresses (DXF)

Metadati

Nosaukums1. Rīgas adreses 2. Rīgas ielas
Apraksts1. Rīgas valstspilsētas pašvaldības adrešu numuri ar novietojumu uz ēkas vai zemes vienības. Dati aplūkojami Rīgas ģeogrāfiskās informācijas sistēmā GEO RĪGA, kur informācija tiek nepārtraukti aktualizēta atbilstoši jaunākajiem pašvaldības lēmumiem. 2. Rīgas pilsētas ielu viduslīniju un nosaukumu plāns. Dati aplūkojami Rīgas ģeogrāfiskās informācijas sistēmā GEO RĪGA, kur informācija tiek nepārtraukti aktualizēta atbilstoši jaunākajiem pašvaldības lēmumiem.
TipsDatu kopa
Atsauceshttps://www.rdpad.lv/adresacija/
https://georiga.lv/
Identifikators1. LVA.RD.GEO.ADRESES 2. LVA.RD.GEO.IELAS
ValodaLatviešu
TematsĢeogrāfiskā atrašanās vieta
AtslēgvārdiAdreses
Ielas
Rīgas adreses
Rīgas ielas
Izmantotā vārdnīcaGEMET – INSPIRE themes
Ģeogrāfiskais izgriezumsW: 23.9212 E: 24.3416 N: 57.0972 S: 56.8503
Laika tvērums1. 2004-10-19 – līdz šim brīdim – 2. 2004-04-05 – līdz šim brīdim
Publicēšanas datums1. 2004-10-19 2. 2004-04-05
Datu izcelsme1. Zemes vienībai vai ēkai adresi piešķir, maina, precizē vai likvidē ar Pilsētas attīstības departamenta lēmumu, pamatojoties uz nekustamā īpašuma īpašnieka (viņa pilnvarotās personas) iesniegumu. 2. Nosaukumus ielām un laukumiem pilsētās piešķir un pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome. Rīgas vietvārdu un pilsētvides objektu nosaukumu komisija izskata priekšlikumus un Rīgas dome lemj par ielas nosaukuma piešķiršanu.
Mērogs1:500
Specifikācija1. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums
2. 2021. gada 29. jūnija MK noteikumi Nr. 455 “Adresācijas noteikumi”
3. Rīgas domes 03.02.1998. lēmums Nr. 5536 “Par Rīgas ielu alfabētiskā saraksta apstiprināšanu”
Atbilstība1. Atbilst
2. Atbilst
3. Atbilst
Piekļuves un lietošanas nosacījumi1. Dati pieejami visiem interesentiem
2. Maksa par datiem netiek piemērota
3. Datu izmantošanai nav nepieciešams saņemt datu izmantošanas atļauju atbilstoši 30.08.2011. MK noteikumiem Nr. 673 “Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligātais saturs un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtība”
Publiskās piekļuves ierobežojumiIerobežojumu nav
ĪpašnieksRīgas valstspilsētas pašvaldība, pad@riga.lv
AutorsPilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Zemes pārvaldības nodaļa, geo@riga.lv
KontaktpunktsPilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Zemes pārvaldības nodaļa, geo@riga.lv

Skip to content

The website processes only the necessary cookies that are essential and allow you to access different parts of the website. The necessary cookies are stored on your computer, smartphone, tablet or other device during the visit and browsing of the website or for a certain period of time. These cookies are necessary for the operation of the website, which means they cannot be turned off. Therefore, the user’s consent is not required for this cookie category.