Skip to main content

Open data

Open data
Land units required for municipal functions

The data set contains information about the land units required for municipal functions. Depicted are land units that the municipality already uses or plans to use for one of the functions of the municipality, such as educational, cultural, social, infrastructure, environmental and recreational functions, etc. In case of necessity, the local government can reassess the respective plots of land by changing the purpose of their use – the function. The data is maintained in the Latvian 1992 coordinate system (LKS-92 TM) with a scale of 1:500 accuracy.

Please note!
  • Any re-use of data must be subject to license conditions.
  • Frequency of renewal: irregular.

Land units required for municipal functions (SHP)
Land units required for municipal functions (GPKG)
Land units required for municipal functions (DXF)
Land units required for municipal functions (KML)

Metadati

NosaukumsFunkcijām nepieciešamās zemes vienības
AprakstsApkopota informācija par pašvaldības funkcijām nepieciešamajām zemes vienībām. Attēlotas zemes vienības, kuras pašvaldība jau izmanto vai plāno izmantot kādai no pašvaldības funkcijām, piemēram, izglītības, kultūras, sociālajai, infrastruktūras, vides un rekreācijas funkcijai u.tml. Nepieciešamības gadījumā pašvaldība var attiecīgos zemesgabalus pārvērtēt, mainot tiem noteikto izmantošanas mērķi – funkciju.
TipsDatu kopa
Atsauceshttps://id.riga.lv/
https://www.kadastrs.lv
https://georiga.lv/
IdentifikatorsLVA.RD.GEO.FUNKCIJU.ZEMES
ValodaLatviešu
TematsPlānošana/kadastrs
AtslēgvārdiFunkciju zemes
Pašvaldības funkcijas
Pašvaldības zemes
Zemes vienības
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Izmantotā vārdnīcaGEMET – INSPIRE themes
Ģeogrāfiskais izgriezumsW: 23.9212 E: 24.3416 N: 57.0972 S: 56.8503
Laika tvērums2006-09-12 – līdz šim brīdim
Publicēšanas datums2021-06-11
Datu izcelsmePamatojoties uz likumiem “Pašvaldību likums”, “Valsts pārvaldes iekārtas likums”, “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”, Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumiem Nr. 996 “Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”, Rīgas dome pieņem lēmumu par katrai funkcijai nepieciešamajiem zemesgabaliem. RDVIS lietojumprogrammas NEKIP dati.
Mērogs1:500
Specifikācija1. Zemes pārvaldības likums
2. 2009. gada 1. septembra MK noteikumi Nr. 996 “Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”
Atbilstība1. Atbilst
2. Atbilst
Piekļuves un lietošanas nosacījumi1. Dati pieejami visiem interesentiem
2. Maksa par datiem netiek piemērota
3. Datu izmantošanai nav nepieciešams saņemt datu izmantošanas atļauju atbilstoši 30.08.2011. MK noteikumiem Nr. 673 “Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligātais saturs un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtība”
Publiskās piekļuves ierobežojumiIerobežojumu nav
ĪpašnieksRīgas valstspilsētas pašvaldība, di@riga.lv
AutorsĪpašuma departaments, di@riga.lv
KontaktpunktsĪpašuma departamenta Administratīvās pārvaldes Informācijas vadības nodaļa, di@riga.lv
Skip to content

The website processes only the necessary cookies that are essential and allow you to access different parts of the website. The necessary cookies are stored on your computer, smartphone, tablet or other device during the visit and browsing of the website or for a certain period of time. These cookies are necessary for the operation of the website, which means they cannot be turned off. Therefore, the user’s consent is not required for this cookie category.