Skip to main content

Open data

Open data
Rīga local geodetic network

The data set contains information about the points of the Rīga local geodetic network, their protection zones and the geodetic network scheme. The data is maintained in the Latvian 1992 coordinate system (LKS-92 TM) with a scale of 1:500 accuracy.

In the database, local geodetic points are displayed according to the position of the point and divided into five groups:

  • The first group: normal point – a point established in the area with incomplete geodetic characteristics, which can be included in the process of improving the local geodetic network.
  • The second group: damaged point – physically damaged geodetic points, which, without restoration of the point, should not be used in the process of improving the geodetic network.
  • The third group: improved point – points of the local geodetic network, which have improved geodetic characteristics and comply with the Cabinet of Ministers Regulation no. 497 “Regulations of the Local Geodetic Network” requirements.
  • The fourth group: partially improved point – points of the local geodetic network, which have improved one of the geodetic characteristics.
  • Fifth group: newly established or relocated point – the newly established points are in the process of improving the local geodetic network, while the relocated points are located in potentially possible places where the process of improving the local geodetic network is planned.
Please note!

Rīga local geodetic network points (SHP)
Rīga local geodetic network points (GPKG)
Rīga local geodetic network points (DXF)
Rīga local geodetic network points (KML)

Rīga local geodetic network scheme (SHP)
Rīga local geodetic network scheme (GPKG)
Rīga local geodetic network scheme (DXF)
Rīga local geodetic network scheme (KML)

Data set, which, in accordance with the Law on Guardrails, shows operational guardrails around the points of Rīga’s local geodetic network. In the buffer zones around the points of the local geodetic network of Rīga, it is forbidden to carry out economic activity or construction without coordination with the municipality of the city of Rīga.

Protection zones around points of the Riga local geodetic network (SHP)
Protection zones around points of the Riga local geodetic network (GPKG)
Protection zones around points of the Riga local geodetic network (DXF)
Protection zones around points of the Riga local geodetic network (KML)

Metadati

NosaukumsRīgas vietējā ģeodēziskā tīkla datubāze
AprakstsRīgas vietējā ģeodēziskā tīkla datubāzē tiek apkopota un uzturēta aktuāla informācija par Rīgas vietējo ģeodēzisko tīklu. Tā nodrošina aktuālas ģeodēziskās informācijas pieejamību visiem, kam tā nepieciešama. Datubāzē tiek apkopota gan tekstuālā, gan telpiskā un grafiskā informācija par Rīgas vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem. Datubāze pieejama PosgreSQL datu formātā, kā arī informācija par Rīgas vietējā ģeodēziskā tīkla punktu izvietojumu, nosaukumu un tehnisko stāvokli pieejama Bentley MicrosStation *.DGN datnes formātā. Datubāzē vietējie ģeodēziskie punkti attēloti atbilstoši punkta stāvoklim un sadalīti piecās grupās. Pirmā grupa: normāls punkts – apvidū ierīkots punkts ar nepilnveidotiem ģeodēziskiem raksturlielumiem, kuru var iekļaut vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanas procesā. Otrā grupa: bojāts punkts – fiziski bojāti ģeodēziskie punkti, kurus, neveicot punkta restaurāciju, nedrīkst izmantot ģeodēziskā tīkla pilnveidošanas procesā. Trešā grupa: pilnveidots punkts – vietējā ģeodēziskā tīkla punkti, kam pilnveidoti ģeodēziskie raksturlielumi un tie atbilst Ministru kabineta noteikumu Nr. 497 “Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi” prasībām. Ceturtā grupa: daļēji pilnveidots punkts – vietējā ģeodēziskā tīkla punkti, kam pilnveidots kāds no ģeodēziskiem raksturlielumiem. Piektā grupa: jaunierīkots vai pārvietots punkts – jaunierīkotie punkti atrodas vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanas procesā, savukārt, pārvietotie punkti atrodas potenciāli iespējamās vietās, kur plānojas veikt vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanas procesu.
TipsDatu kopa
Atsauceshttp://www.rdpad.lv/geotelpiska-informacija/vietejais-geodeziskais-tikls/
https://georiga.lv/
IdentifikatorsLVA.RD.GEO.VTDB
ValodaLatviešu
TematsĢeogrāfiskā atrašanās vieta, Ģeodēzija, Reljefs
Atslēgvārdi
Rīgas vietējais ģeodēziskais tīkls un aizsargjoslas
Ģeodēziskais tīkls
Ģeodēziskie punkti
Vietējais tīkls
VT
Aizsargjoslas ap ģeodēzisko punktu
Ģeodēzija
Izmantotā vārdnīcaGEMET – INSPIRE themes
Ģeogrāfiskais izgriezumsW: 23.9212 E: 24.3416 N: 57.0972 S: 56.8503
Laika tvērums2012-06-01 – līdz šim brīdim
Publicēšanas datums
2012-06-01
Datu izcelsmeDatubāze satur informāciju par visiem ģeodēziskiem punktiem, kas Rīgas administratīvajā teritorijā ierīkoti, sākot ar 1880. gadu, un pēc 2012. gadā veiktās apsekošanas to stāvoklis skaitās normāls. 2012. – 2013. gadā veikta visu Rīgas vietējā ģeodēziskā tīkla punktu apsekošana. 2014. gadā prioritārās teritorijās uzsākta Rīgas vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošana. Uz 2023. gada 24. oktobri ir pilnveidoti 1391 Rīgas vietējā ģeodēziskā tīkla punkti teritorijās: Centrs (2017), Maskavas forštate (2018), Grīziņkalns (2018), Torņakalns, Āgenskalns (2018), Vecrīga, (2019), Centrs 2 (2019), Mežaparks (2020), Ulmaņa gatve (2021), Avoti un Grīziņkalns (2021), Viestura prospekts (2022), Marijas un A.Čaka ielas (2022) un Centrs 3 (2023) Datubāze satur informāciju arī par 330 daļēji pilnveidotiem vietējā tīkla punktiem. Uz 2023. gada 24. oktobri ar paaugstinātu precizitāti pilnveidotas četras nivelēšanas līnijas: 1) Daugavgrīva – Tīraine (2019); 2) Bolderājā – Imanta – Beberbeķi; 3) Sarkandaugava – Centrs; 4) Centrs – Krasta iela – Purvciems – Jugla (2020). Datubāzē tiek uzturēta informācija arī par nepilnveidotiem – 1471, bojātiem – 89 un neatrastiem – 104 vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem.
Specifikācija1. 2012. gada 24. jūlija MK noteikumi Nr. 497 “Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi”
Atbilstība1. Neatbilst
Piekļuves un lietošanas nosacījumi1. Dati pieejami visiem interesentiem
2. Maksa par datiem netiek piemērota
3. Datu izmantošanai nav nepieciešams saņemt datu izmantošanas atļauju atbilstoši 30.08.2011. MK noteikumiem Nr. 673 “Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligātais saturs un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtība”
Publiskās piekļuves ierobežojumiIerobežojumu nav
ĪpašnieksRīgas valstspilsētas pašvaldība, pad@riga.lv
AutorsPilsētas attīstības departamenta Ģeomātikas pārvalde, geo@riga.lv
KontaktpunktsPilsētas attīstības departamenta Ģeomātikas pārvalde, geo@riga.lv

Skip to content

The website processes only the necessary cookies that are essential and allow you to access different parts of the website. The necessary cookies are stored on your computer, smartphone, tablet or other device during the visit and browsing of the website or for a certain period of time. These cookies are necessary for the operation of the website, which means they cannot be turned off. Therefore, the user’s consent is not required for this cookie category.