Skip to main content

Atvērtie dati

Atvērtie dati
Funkcijām nepieciešamās zemes vienības

Datu kopa satur informāciju par pašvaldības funkcijām nepieciešamajām zemes vienībām. Attēlotas zemes vienības, kuras pašvaldība jau izmanto vai plāno izmantot kādai no pašvaldības funkcijām, piemēram, izglītības, kultūras, sociālajai, infrastruktūras, vides un rekreācijas funkcijai u.tml. Nepieciešamības gadījumā pašvaldība var attiecīgos zemesgabalus pārvērtēt, mainot tiem noteikto izmantošanas mērķi – funkciju. Dati tiek uzturēti Latvijas 1992. gada koordinātu sistēmā (LKS-92 TM) ar mēroga 1:500 precizitāti.

Ņem vērā!
  • Datu atkalizmantošanā ir jāņem vērā licences nosacījumi.
  • Atjaunošanās biežums: neregulāri.

Funkcijām nepieciešamās zemes vienības (SHP)
Funkcijām nepieciešamās zemes vienības (GPKG)
Funkcijām nepieciešamās zemes vienības (DXF)
Funkcijām nepieciešamās zemes vienības (KML)

Metadati

NosaukumsFunkcijām nepieciešamās zemes vienības
AprakstsApkopota informācija par pašvaldības funkcijām nepieciešamajām zemes vienībām. Attēlotas zemes vienības, kuras pašvaldība jau izmanto vai plāno izmantot kādai no pašvaldības funkcijām, piemēram, izglītības, kultūras, sociālajai, infrastruktūras, vides un rekreācijas funkcijai u.tml. Nepieciešamības gadījumā pašvaldība var attiecīgos zemesgabalus pārvērtēt, mainot tiem noteikto izmantošanas mērķi – funkciju.
TipsDatu kopa
Atsauceshttps://id.riga.lv/
https://www.kadastrs.lv
https://georiga.lv/
IdentifikatorsLVA.RD.GEO.FUNKCIJU.ZEMES
ValodaLatviešu
TematsPlānošana/kadastrs
AtslēgvārdiFunkciju zemes
Pašvaldības funkcijas
Pašvaldības zemes
Zemes vienības
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Izmantotā vārdnīcaGEMET – INSPIRE themes
Ģeogrāfiskais izgriezumsW: 23.9212 E: 24.3416 N: 57.0972 S: 56.8503
Laika tvērums2006-09-12 – līdz šim brīdim
Publicēšanas datums2021-06-11
Datu izcelsmePamatojoties uz likumiem “Pašvaldību likums”, “Valsts pārvaldes iekārtas likums”, “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”, Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumiem Nr. 996 “Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”, Rīgas dome pieņem lēmumu par katrai funkcijai nepieciešamajiem zemesgabaliem. RDVIS lietojumprogrammas NEKIP dati.
Mērogs1:500
Specifikācija1. Zemes pārvaldības likums
2. 2009. gada 1. septembra MK noteikumi Nr. 996 “Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”
Atbilstība1. Atbilst
2. Atbilst
Piekļuves un lietošanas nosacījumi1. Dati pieejami visiem interesentiem
2. Maksa par datiem netiek piemērota
3. Datu izmantošanai nav nepieciešams saņemt datu izmantošanas atļauju atbilstoši 30.08.2011. MK noteikumiem Nr. 673 “Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligātais saturs un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtība”
Publiskās piekļuves ierobežojumiIerobežojumu nav
ĪpašnieksRīgas valstspilsētas pašvaldība, di@riga.lv
AutorsĪpašuma departaments, di@riga.lv
KontaktpunktsĪpašuma departamenta Administratīvās pārvaldes Informācijas vadības nodaļa, di@riga.lv
Skip to content

Tīmekļa vietnē tiek apstrādātas tikai nepieciešamās sīkdatnes, kas ir būtiskas, un ļauj piekļūt dažādām tīmekļa vietnes daļām. Nepieciešamās sīkdatnes tiek saglabātas Tavā datorā, viedtālrunī, planšetdatorā vai citā ierīcē vietnes apmeklējuma un pārlūkošanas laikā vai noteiktā laika periodā. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes darbībai, tāpēc tās nevar izslēgt, un tādēļ lietotāja piekrišana šai sīkdatņu kategorijai netiek prasīta.