Skip to main content

Īstenotās kampaņas


Kādam jābūt Anniņmuižas mežaparkam?

Perspektīvā Anniņmuižas mežaparka teritorija ietver sevī tagadējo Anniņmuižas mežu un Vecanniņmuižas parku. Lai pašvaldība varētu izdot saistošos noteikumus par teritorijas uzturēšanu, tai nepieciešams piešķirt mežaparka statusu, kas izdarāms, izstrādājot parka plānu un apsaimniekošanas noteikumus.

14. jūnijā notika sabiedriskā apspriede, kurā tika uzklausīti iedzīvotāju viedokļi par perspektīvo mežaparka plānojumu. Apspriedi apmeklēja tikai 14 cilvēki, tādēļ, lai noskaidrotu plašāku sabiedrības viedokli, tiek organizēta aptauja.

Rezultāti

Pēc aptaujas rezultātu apkopošanas Rīgas domes Mājokļu un vides departaments kopā ar SIA “LABIE KOKI projekti” nodos iedzīvotāju apspriešanai izstrādāto mežaparka plānojumu un saistošo noteikumu projektu. Iedzīvotāji vienu mēnesi varēs izteikt savu viedokli par sagatavoto dokumentu redakcijām.

Skip to content

Tīmekļa vietnē tiek apstrādātas tikai nepieciešamās sīkdatnes, kas ir būtiskas, un ļauj piekļūt dažādām tīmekļa vietnes daļām. Nepieciešamās sīkdatnes tiek saglabātas Tavā datorā, viedtālrunī, planšetdatorā vai citā ierīcē vietnes apmeklējuma un pārlūkošanas laikā vai noteiktā laika periodā. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes darbībai, tāpēc tās nevar izslēgt, un tādēļ lietotāja piekrišana šai sīkdatņu kategorijai netiek prasīta.