Skip to main content

Īstenotās kampaņas


Kādu Tu vēlies redzēt kopienas centru Rīgā?

Kopienas centrs ir iekļaujoša, daudzveidīgi izmantojama un atvērta vieta ikvienam apkaimes un kopienas iedzīvotājam. Kopienas centrs ir vieta, kur satikties visdažādākajiem iedzīvotājiem, lai kopīgi pavadītu brīvo laiku, pārrunātu sev aktuālus jautājumus, saņemtu un sniegtu atbalstu, kā arī, sadarbojoties ar citiem – radītu, darītu un mācītos.

Kopienas centram ir noteiktas funkcijas, darbības principi un atbildības sadalījums starp tā dažādajiem lietotājiem. Tas nodrošina iedzīvotājiem brīvā laika pavadīšanas iespējas, vairo iedzīvotāju līdzdalību, sociālo aktivitāti un piederības sajūtu kopienai, uzlabo kopienas centra apmeklētāju pašorganizēšanās prasmes, veicina atbildības sajūtu par savu rīcību un apkārtējo vidi, attīsta neformālā sociālā atbalsta tīklojumu, kā arī popularizē brīvprātīgo darbu.

Rīgas pašvaldība šobrīd izstrādā kopienu centru koncepciju un šī aptauja tiek veikta ar mērķi izzināt iedzīvotāju viedokļus par iespējamiem kopienu centriem Rīgā, un gatavību tos apmeklēt.

Projekts norisinājās trijos posmos:

  • Aptauja
  • Aptaujas apkopojums
  • Aptaujas rezultātu apkopojums

Rezultāti

Aptaujā piedalījās 185 respondenti, no kuriem anketas tīmekļvietnē iesaisties.riga.lv aizpildīja 112 respondenti un 73 anketas tika aizpildītas rakstiski. Izsakot savu viedokli, aptaujas dalībniekiem visos jautājumos bija iespēja norādīt vairākus atbilžu variantus no piedāvātajiem, kā arī, atsevišķos jautājumos izvēlēties sniegt savu atbilžu variantu.

Kopienas centrs ir iekļaujoša, daudzveidīgi izmantojama un atvērta vieta ikvienam apkaimes un kopienas iedzīvotājam. Kopienas centrs ir vieta, kur satikties visdažādākajiem iedzīvotājiem, lai kopīgi pavadītu brīvo laiku, pārrunātu sev aktuālus jautājumus, saņemtu un sniegtu atbalstu, kā arī sadarbojoties ar citiem – radītu, darītu un mācītos.

Iedzīvotāji bija aicināti dalīties savās domās par to, kādas iespējas, viņuprāt, būtu vissvarīgāk nodrošināt šādos centros, kā tajos vajadzētu organizēt darbu un kas būtu svarīgi, lai centra apmeklējums būtu patīkams.

Iegūtās atbildes tiks izmantotas, lai līdz gada beigām izstrādātu Rīgas kopienu centru koncepciju.

Skip to content

Tīmekļa vietnē tiek apstrādātas tikai nepieciešamās sīkdatnes, kas ir būtiskas, un ļauj piekļūt dažādām tīmekļa vietnes daļām. Nepieciešamās sīkdatnes tiek saglabātas Tavā datorā, viedtālrunī, planšetdatorā vai citā ierīcē vietnes apmeklējuma un pārlūkošanas laikā vai noteiktā laika periodā. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes darbībai, tāpēc tās nevar izslēgt, un tādēļ lietotāja piekrišana šai sīkdatņu kategorijai netiek prasīta.